Giới thiệu

Sắp xếp tin
  • Introduce faculty of economic - Quang Binh university   

    Introduce faculty of economic - Quang Binh university

    Faculty of economic, Quang Binh University, forerunner is economic subject. Faculty of economic has trained Bachelor of business administration and acounting since 2007. Faculty of economic is one of the main departments was equiped many of material facilities, human resources, technology by Quang Binh University to aim at the target training and providing high quality human resources of economic for Quang Binh province, central region . This is a good opportunity for Faculty of economic to imp

    19/12/2013 10:09

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình