CÔNG KHAI THÔNG TIN

BỘ MÔN KẾ TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA “NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA”

12/21/2016 8:21:46 AM
             Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được áp dụng cho đến nay đã áp dụng được 10 năm. Trong quá trình thực hiện, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã phát huy được tác dụng của nó trong việc hướng dẫn công tác hạch toán kế toán ở các doanh nghiệp. Tuy nhiên, điến nay, cùng với xu thế phát triển hội nhập, những thay đổi về kinh tế, xã hội, kéo theo những yêu cầu về đổi mới hệ thống chính sách, tạo điều kiện và môi trường thông thoáng cho hội nhập kinh tế quốc tế thì chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã bộc lộ nhiều điểm không phù hợp. Chính vì vậy, để đáp ứng với nhu cầu thực tiễn cũng như yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế, ngày 26 tháng 8 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC về việc “Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Thông tư nàythay thế các nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quyết định số48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính. Thông tư 133/2016/TT-BTC được đánh giá là cởi mở hơn, coi trọng bản chất vấn đề của kế toán hơn là hình thức và mang tính chất hướng dẫn nhiều hơn là áp đặt tuân theo.

Giảng viên báo cáo tại Buổi ngoại khóa chuyên đề

Với mục tiêu giảng dạy phù hợp với thực tiễn nghềnghiệp, ngày 1/12/2016, Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế - Du lịch, Trường Đại họcQuảng Bình đã tổ chức buổi Ngoại khóa chuyên đề Những điểm mới về thông tư133/2016/TT-BTC thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏvà vừa nhằmtrình bày các điểm mới trong thông tư 133 về chế độ kế toán, hệ thống chứng từ,sổ sách, báo cáo tài chính... chosinh viên ngành Kế toán,giúp sinh viên các khóa 55, 56, 57 tiếpnhận và điều chỉnh những thay đổi mới, đưa ra các vướng mắc, hạn chế để thảo luậnvà khắc phục trong quá trình học tập các học phần kế toán ở các năm học tiếptheo. Đồng thời, sinh viên khóa 55 có cơ hội tiếp cận với Chế độ kế toán mới phụcvụ cho quá trình thực tập tốt nghiệp trong giai đoạn thay đổi chế độ ở cácdoanh nghiệp và trang bị hành trang cho sinh khi ra trường đi làm.


Đại biểu, Giảng viên Khoa Kinh tế - Du lịch tham gia buổi ngoại khóa

   Chương trình nội dung của buổi ngoại khóa đượctrình bày trong 4 chuyên đề chính:

          Chuyên đề 1: Nhữngvấn đề chung về thông tư 133/TT-BTC và hệ thống chứng từ theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

         Chuyên đề 2 : Những thay đổi cụthể về hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp kế toán một số tài khoản chủ yếutheo thông tư 133/2016/TT-BTC.

          Chuyên đề 3 : Hệ thống sổ kế toánvà báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

          Chuyên đề 4 : So sánh thông tư133/2016TT-BTC và quyết định 48/2006/QĐ/BTC.

               Buổi ngoại khóa có sự tham gia củađại diện phòng Đào tạo, phòng QLKH-HTQT trường Đại học Quảng Bình, Lãnh đạoKhoa Kinh tế - Du lịch vàcác cán bộ giảng viên trong khoa KT-DL. Đây là một hoạtđộng có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường trao đổi kiến thức, kinh nghiệmnghiên cứu từ đó đẩy mạnh hoạt động và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa họctrongBộ môn nói riêng và trong toàn khoa nói chung.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình