CÔNG KHAI THÔNG TIN

Hội đồng khoa học và định hướng nghiên cứu khoa học

8/30/2015 9:18:17 PM
Hội đồng Khoa học gồm các giảng viên trong Khoa Kinh tế - Du lịch, đó là những giảng viên có trình độ chuyên môn sâu của các bộ môn, am hiểu lĩnh vực kinh tế và du lịch, có phẩm chất tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Số lượng thành viên của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Hội đồng Khoa học bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học do Chủ tịch ban hành và dựa trên các quy định của Hội đồng khoa học trường.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

I. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA KINH TẾ - DULỊCH

Hộiđồng Khoa học gồm các giảng viên trong Khoa Kinh tế - Du lịch, đó là nhữnggiảng viên có trình độ chuyên môn sâu của các bộ môn, am hiểu lĩnh vực kinhtế  và du lịch, có phẩm chất tốt và tinhthần trách nhiệm cao. Số lượng thành viên của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồngquyết định. Hội đồng Khoa học bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng.Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học do Chủ tịch ban hành và dựatrên các quy định của Hội đồng khoa học trường.

Hội đồng Khoa học của Khoa Kinh tế - Du lịch có các nhiệm vụsau:

1.Tư vấn cho Chủ tịch trong việc xây dựng quy chế làm việc, đưa ra các chiến lượcphát triển hoạt động nghiên cứu khoa học.

2.Tham gia đánh giá các công trình nghiên cứu của các giảng viên báo cáo tại Khoavà đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

3.Đóng góp ý kiến với Chủ tịch về xây dựng kế hoạch hoạt động của giảng viên vàsinh viên, tạo mối liên kết giữa những giảng viên có kinh nghiệm trong hoạtđộng nghiên cứu với những giảng viên còn ít kinh nghiệm hoặc chưa có kinhnghiệm nhằm tăng thành tích công trình nghiên cứu của toàn khoa.

2. DANH SÁCH HỘI ĐỒNGKHOA HỌC KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

Chủ tịch Hội đồng:             NCS. Trần Tự Lực                          Trưởngkhoa         

Phó chủ tịch Hội đồng:      TS. Nguyễn Văn Chung                  Giảng viên

Thư ký Hội đồng:                ThS. Trần Thị Thu Thủy                Giảng viên

Các thành viên Hội đồng:

            ThS. Phan Thị Thu Hà        

            ThS. Trương Thùy Vân

            ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

            ThS. Hoàng Thị Dụng

            ThS. Nguyễn Tuyết Khanh                        

            ThS. Dương Hải Long                                             

            ThS. Nguyễn Thị Thu Ngọc                                   

            ThS. Lê Khắc Hoài Thanh                          

            ThS. Trần Ngọc Thùy Dung                                   

            ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh

ThS. Phan Nữ Ý Anh           

II. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊNCỨU

A.Các mục tiêu

Thực tiễn cho thấy rằng các hoạt động nghiên cứu khoa họccủa giảng viên đại học là rất quan trọng và cần thiết.Đây là cơ sở để thực hiệnphương pháp giảng dạy, giúp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngàycàng tăng của xã hội. Vì vậy việc đẩy mạnh hoạt độngkhoa học - công nghệ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụđã vàđangđặt lên hàng đầu của khoa Kinh tế - Du lịch, trườngĐại học Quảng Bìnhvới các mụctiêu:

(1)Xây dựng khoa KT- DL thành một nơi đào tạo chuyên sâu, chất lượng cao, kết hợpchặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công trình nghiên cứu.

(2) Tăng số lượngvà chấtlượngcác công trình nghiên cứu: Cácđề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở,tiến tới đề xuất, đăng ký các công trình, đề tài cấp tỉnh, cấp bộ có tínhứng dụngcao; có nhiều bài viếtđăng các tạp chí có uy tín. Đồng thời chuyểngiao công trìnhnghiên cứu có tính khoa học và chuyên sâuứng dụngvào thực tiễn sản xuất và kinhdoanh.

(3)Tăng cườnghiệu quả của các hoạt động khoa học - công nghệgắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo của khoa kinh tế - du lịch,trường Đại học Quảng Bình bằng các giải pháp cụ thể.

(4) Đổi mới tư duy nghiên cứu khoa họctrong giảng viên và sinh viên, tích cực tham gia các hoạt động NCKH là mộttrong những biện pháp quan trọng - bắt buộc - cần thiết để hướng đến nâng caochất lượng đào tạo.Có thể khẳng định rằng, cùng với hoạt động giảng dạy, NCKHlà thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên, nghiên cứu khoa học là mộttrong hai nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục đại học.

B. Các hướng nghiêncứu

1. Các hướng nghiên cứu chủ yếu đối với giảng viên

- Nghiên cứulý thuyết về lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, du lịch&kinh doanh du lịch, Tài chính – ngân hàng…

- Nghiêncứu ứng dụng về các lĩnh vực Kế toán, Quản trị, Kinh tế &Phát triển, Kinhtế du lịch, Tài chính – Ngân hàng…

- Nghiên cứucác lĩnh vực đầu tư, phát triển toàn cầu hoá, khu vực hóa vấn đề hội nhập vàokhu vực và thế giới của nền kinh tế Việt Nam.

- Chiếnlược và chính sách phát triển của các địa phương, các doanh nghiệp, tập đoànkinh tế.

2. Định hướng các lĩnh vực nghiên cứu  chủ yếu của sinh viên

2.1. Ngành kế toán 

2.1.1.   Các vấn đề nghiên cứu thuộclĩnh vực kế toán:                                             

- Kế toán vốn bằng tiền; Nguyên vật liệu và công cụdụng cụ.

- Kế toán luân chuyển háng hoá.

- Kế toán các nghiệp vụ thanh toán.

- Kế toán tài sản cố định

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

- Kế toán thuế

- Kế toánchi phí sản xuất vá tính giá thành sản phẩm

- Kế toándoanh thu tiêu thụ vá xác định kết quả kinh doanh.

- Kế toánphân phối thu nhập trong doanh nghiệp

- Tổ chứccông tác kế toán.

- Ứng dụngtin học trong công tác kế toán.

- Thựctrạng công tác tổ chức kế toán tại các ngân hàng.

- Thựctrạng công tác tổ chức kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp.

2.1.2.Các vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực kiểm toán:

- Kiểmtoán vốn bằng tiền.

- Kiểmtoán nợ phải thu khách hàng và nghiệp vụ bán hàng.

- Kiểmtoán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán.

- Kiểmtoán tài sản cố định và chi phí khấu hao.

- Kiểmtoán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.

- Kiểmtoán thu nhập và chi phí

- Xây dựnghệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp.

2.1.3.Các vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực Hệ thống thông tin kế toán:

- Xây dựnghệ thống thống tin cho chu trình doanh thu.

- Xây dựnghệ thống thông tin cho chu trình chi phí.

- Xây dựng hệ thống thông tin cho chu trình chuyểnđổi.

- Xây dựnghệ thống thông tin cho chu trình nguồn vốn.

2.1.4.Các vấn đề thuộc lĩnh vực kế toán quản trị:

- Xây dựnghệ thống thông tin thích hợp cho việc ra quyết định trong kinh doanh.

- Phântích mối quan hệ CVP.

- Tổ chứchệ thống kế toán quản trị tại công công ty.

- Kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giáthành sản phẩm.

- Kế toánquản trị doanh thu - chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

- Phântích chi phí hỗn hợp.

- Lập dựtoán sản xuất kinh doanh.

2.2. Ngành quản trị kinh doanh

2.2.1 Lĩnhvực chiến lược, kế hoạch                                    

- Nghiêncứu, dự báo và kiểm soát môi trường

- Hoạchđịnh chiến lược, chiến lược sản phẩm, chiến lược cạnh tranh, năng lực cạnhtranh, kế hoạch năm, kế hoạch tác nghiệp,…

2.2.2 Tổchức lãnh đạo

- Cơ chếhoạt động, mô hình tổ chức bộ máy và các mối quan hệ quản trị,…

- Nội quy,quy chế, các vấn đề thuộc chế độ làm việc như điều chỉnh chung, điều chỉnh cábiệt,

2.2.3 Quảntrị nhân lực

- Công táctuyển dụng, đào tạo phát triển nhân lực, tổ chức phục vụ nơi làm việc, vệ sinhcông nghiệp, môi trường làm việc có hiệu quả.

- Đảm bảoan toàn lao động, công tác trả lương, trả thưởng.

2.2.4.Quản trị công nghệ

- Công táctổ chức xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển, kế hoạch đổi mới công nghệ,kế hoạch sử dụng và sửa chữa máy móc thiết bị,…

- Thựctrạng công nghệ, hiệu quả sử dụng công nghệ và đổi mới công nghệ; Sử dụng tàisản cố định có hiệu quả, công tác khấu hao, điều chỉnh để sử dụng tài sản cốđịnh có hiệu quả; Hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóasản xuất.

2.2.5 Quảntrị chất lượng

- Hệ thốngquản trị chất lượng theo bộ định hướng ISO 9000

- Công tácthống kê, kiểm soát chất lượng, chất lượng sản phẩm

2.2.6 Quảntrị tiêu thụ

- Công tácnghiên cứu thị trường, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêuthụ, hệ thống kênh phân phối; công tác tổ chức bán hàng,..

- Hoạtđộng marketing, quảng cáo, chính sách giá cả, dịch vụ sau bán hàng,…

2.2.7 Quảntrị tài chính

- Kế hoạchtài chính, công tác xây dựng kế hoạch đầu tư, công tác xây dựng kế hoạch huyđộng và sử dụng vốn,…

- Đảm bảođầu tư có hiệu quả, đảm bảo các nguồn tài chính ngắn hạn

2.2.8 Nângcao hiệu quả

- Nâng caohiệu quả sử dụng lao động; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;Hiệu quả sử dụng các yếutố đầu vào vào sản xuất – kinh doanh…

- Đánh giáthực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả kinh doanh, hiệu quảđầutư,…

 III. PHÁT TRIỂN TIỀMLỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

Qúa trình hình thành và phát triểnkhoa Kinh tế - Du lịch đã có nhiều thành tích về các công trình nghiên cứu, sốlượng bài viết được đăng các tạp chí và hội thảo quốc tế có uy tính, hàm lượngkhoa học cao trên 30 công trình; Tham gia thực hiện đề tài các cấp gần 10 đề tàiđạt loại khá trở lên; Gần 10 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia đạtgiải thưởng cấp trường. Với tiềm lực nghiên cứu của giảng viên và sinh viên,trong thời gian tới khoa Kinh tế - Du lịch đưa ra các định hướng phát triển tiềmlực nghiên cứu như sau:

1. Xây dựng qui hoạch, kế hoạch vềbồi dưỡng, đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực nâng cao khả năng nghiên cứu và kinhnghiệm nghiên cứu, chú trong nghiên cứu ứng dụng thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầugiảng dạy trong cho sinh viên.

2. Xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở dữliệu phục vụ nghiên cứu khoa học - công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tintrong triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động khoa học - công nghệ.

3. Xây dựng các biện pháp nhằm pháttriển quan hệ hợp tác với các dự án phát triển kinh tế địa phương, thu hút và vậndụng các mối quan hệ hợp tác của các giảng viên đào tạo từ nước ngoài nhằm tạora nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi học tập.

4. Xây dựng qui chế khen thưởng và khuyến khích hoạt độngnghiên cứu khoa học trong sinh viên.

5. Tiếp tục phát huy các thành tích nghiên cứu trong giảngviên, sinh viên. Khích lệ tinh thần ham học hỏi và đam mê nghiên cứu tập thể khoaKinh tế - Du lịch.

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Công trình nghiên cứu khoa học 8/21/2015 3:48:37 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình