Giới thiệu

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

8/25/2015 2:59:46 PM
Dự kiến kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 - 2020

Đến năm 2020, nền giáo dục nước ta nóichung, giáo dục đào tạo khối ngành kinh tế nói riêng được đổi mới căn bản và toàn diệntheo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được nângcao một cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo,năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhấtlà nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dụcvà cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, từng bước hình thành xã hội học tập. Mục tiêu chung cho chiếnlược phát triển Khoa Kinh tế - Du lịchgiai đoạn 2016 – 2020: 

- Đa dạng hóa ngành nghề đào tạo

- Tập trung đào tạo chuyênsâu các ngành kinh tế

- Phối hợp các trường Đại họctrong và ngoài nước đào tạo ở bậc thạc sỹ, tiến sỹ, tiến tới mở  mã ngành đào tạo này

- Phát triển đào tạo lĩnh vựckinh doanh du lịch đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tỉnh Quảng Bình.

Trên cơ sở đó, cùng với tình hình phát triển của Khoa Kinh tế - Du lịch nói riêng và Trường Đại học Quảng Bình nói chung, khoa xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 - 2020 dựa trên số lượng sinh viên và đội ngũ nhận lực đào tạo (cụ thể ở file đính kèm)

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình