TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

9/16/2020 3:21:26 PM
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020 10/23/2019 2:12:57 PM

  Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành Kế toán 10/23/2019 2:09:59 PM

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 Ngành: Kế toán 10/23/2019 2:07:08 PM

  BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 10/5/2019 1:32:51 PM

  Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 10/5/2019 1:29:12 PM

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 Ngành: Đại Học Quản Trị Kinh Doanh. 10/5/2019 1:27:15 PM

  Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 10/5/2019 1:25:02 PM

  BỘ MÔN KẾ TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA “NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA” 12/21/2016 8:21:46 AM

  HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA KT -DL 2015 - 2016 5/9/2016 9:34:55 AM

  THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KINH TẾ - DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2/24/2016 10:30:49 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình