Thông báo Sinh viên

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

5/15/2013 10:56:04 AM
Khoa thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học khóa 51 và Cao đẳng khóa 52. Yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách đến bảo vệ đúng địa điểm và đúng giờ.

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬNTỐT NGHIỆP

KHOA KINH TẾ

I. LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN KHÓA 51 ( 25 sinh viên)

SÁNG 17/05/2013

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 – Nhà Hiệu bộ

Thời gian: Từ 7h30’ đến11h30’ theo trình tự như sau:

1. Tên Khóa luận: “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tạicông ty TNHH thương mại và xây dựng Quyết Đức

Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Dung

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần TựLực

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

Trương Thuỳ Vân

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

Trần Thị Thu Thuỷ

Thư ký - Phản biện 2

3

Trần Tự Lực

Ủy viên

2. Tên Khóaluận: “Phân tích tình hình tiêu thụ vàxác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Việt

Sinh viên thực hiện: Võ Thị CẩmNhung

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần TựLực

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

Trương Thuỳ Vân

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

Trần Thị Thu Thuỷ

Thư ký - Phản biện 2

3

Trần Tự Lực

Ủy viên

3. Tên Khóa luận: “Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kếtquả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Lệ Ninh

Sinh viên thực hiện: Nguyễn ThịHuyền Trang

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần TựLực

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trương Thuỳ Vân

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

4. Tên Khóa luận: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinhdoanh tại công ty TNHH Dược phẩm Châu Á Thái Bình Dương

Sinh viên thực hiện: Nguyễn ThịTrinh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. ĐậuThanh Hoài

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thuỳ Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Đậu Thanh Hoài

Ủy viên

5. Tên Khóa luận: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinhdoanh tại công ty TNHH Cường Huệ

Sinh viên thực hiện: Nguyễn ThịPhương Lan

Giảng viên hướng dẫn: ThS. ĐậuThanh Hoài

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thuỳ Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Đậu Thanh Hoài

Ủy viên

6. Tên Khóa luận: “Thực trạng công tác kế toán tài sản cố địnhhữu hình tại công ty TNHH XDTM Đại Thạch

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Sương

Giảng viên hướng dẫn: ThS. ĐậuThanh Hoài

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thuỳ Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Đậu Thanh Hoài

Ủy viên

7. Tên Khóa luận: “Tập hợp chi phívà tính giá thành SP tại cty TNHH sản xuất và thương mại Thắng Nhật

Sinh viên thực hiện: Hoàng ThịTuyết

Giảng viên hướng dẫn: ThS. TrầnThị Thu Thủy

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Ủy viên

 8. Tên Khóa luận: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theolương tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Đinh HoàngGiang

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần TựLực

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Đậu Thanh Hoài

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

 9. Tên Khóa luận: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinhdoanh tại công ty TM và DV tổng hợp Trường Giang

Sinh viên thực hiện: Lê Thị HiềnLương

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần TựLực

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Đậu Thanh Hoài

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

 CHIỀU 17/05/2013

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 – Nhà Hiệu bộ

Thời gian: Từ 13h15’đến 17h30’ theo trình tự như sau:

1. Tên Khóa luận: “Thực trạng công tác kế toán thu chi ngânsách tại xã Hải Ninh

Sinh viên thực hiện: Mai Thị Mai

Giảng viên hướng dẫn: ThS. HoàngThị Dụng

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Hoàng Thị Dụng

Ủy viên

2. Tên Khóa luận: “Kế toán tiềnlương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH 1 thành viên cấp  nước Nghệ An

Sinh viên thực hiện: Phan Thị MinhThùy

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NguyễnThị Thanh Hương

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Hoàng Thị Dụng

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

3.Tên Khóa luận: “Công tác kế toánnguyên liệu,vật liệu  tại công ty cổ PhầnCông Nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Diệp

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NguyễnThị Thanh Hương

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Hoàng Thị Dụng

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

4. Tên Khóa luận: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinhdoanh tại cty CP vật tư nông nghiệp Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

Giảng viên hướng dẫn: ThS. HoàngThị Dụng

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Hoàng Thị Dụng

Ủy viên

5. Tên Khóa luận: “Kế toán phải thukhách hàng, phải trả người bán và phân tích khả năng thanh toán tại Công tyxăng dầu Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Nguyễn ThịThắm

Giảng viên hướng dẫn: ThS. PhanThị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thuỳ Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

6. Tên Khóa luận: “Thực trạng côngtác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh  tại công ty TNHH điện tử tin học HTC

Sinh viên thực hiện: Võ Thị Thủy

Giảng viên hướng dẫn: ThS. BùiKhắc Hoài Phương

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trương Thuỳ Vân

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Tự Lực

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

7. Tên Khóa luận: “Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kếtquả kinh doanh tại cty TNHH Tân Minh”

Sinh viên thực hiện: Trần Thị HồngNhung

Giảng viên hướng dẫn: ThS. BùiKhắc Hoài Phương

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trương Thuỳ Vân

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Tự Lực

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

8. Tên Khóa luận: “Tiền lương và các khoản trích theo lươngtại Công ty Điện Lực Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Võ Thị NhậtTrinh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. PhanThị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thuỳ Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

9. Tên Khóa luận: “Báo cáo tài chính và phân tích tình hìnhtài chính doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tuấn Việt

Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Lài

Giảng viên hướng dẫn: ThS. PhanThị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thuỳ Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

10. Tên Khóa luận: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chiphí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV quản lý đường sắt QuảngBình

Sinh viên thực hiện: Hoàng Ngọc Mai

Giảng viên hướng dẫn: ThS. PhanThị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thuỳ Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

SÁNG 18/05/2013

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 – Nhà Hiệu bộ

Thời gian: Từ 7h30’ đến11h30’ theo trình tự như sau:

1. Tên Khóa luận: “Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạovà phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH TMDP Ngọc Hà

Sinh viên thực hiện: Trương NgọcThanh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần TựLực

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Hoàng Thị Dụng

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

2. Tên Khóa luận: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh củacông ty cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Lê Ngọc Hân

Giảng viên hướng dẫn: ThS. HoàngThị Dụng

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS.Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS.Bùi Khắc Hoài Phương

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Hoàng Thị Dụng

Ủy viên

3. Tên Khóa luận: “Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổphần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Đinh Bá Đạt

Giảng viên hướng dẫn: ThS. HoàngThị Dụng

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS.Bùi Khắc Hoài Phương

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Hoàng Thị Dụng

Ủy viên

4. Tên Khóa luận: “Một số giải pháp hoàn thiện hệ thốngMarketing MIX của công ty TNHH Du lịch – Thương mại Thảo Nguyên

Sinh viên thực hiện: Nguyễn DiệuPhương

Giảng viên hướng dẫn: ThS. HoàngThị Dụng

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS.Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS.Bùi Khắc Hoài Phương

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Hoàng Thị Dụng

Ủy viên

5. Tên Khóa luận: “Phân tích hiệu quảsản xuất kinh doanh của xí nghiệp sản xuất vật liệu & xây dựng Coseco12

Sinh viên thực hiện: Trần Thị HồngDiễn

Giảng viên hướng dẫn: ThS. TrầnThị Thu Thủy

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS.Bùi Khắc Hoài Phương

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Tự Lực

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Ủy viên

6. Tên Khóa luận: “Xây dựng chiến lược kinh doanh của công tyTNHH TM và DV Thần Thịnh giai đoạn 2013 - 2020

Sinh viên thực hiện: Hoàng Việt Hà

Giảng viên hướng dẫn: ThS. TrầnThị Thu Thủy

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS.Hoàng Thị Dụng

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Tự Lực

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Ủy viên

7. Tên Khóa luận: “Phân tích tài chính của công ty cổ phần BiaHà Nội – Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mùi

Giảng viên hướng dẫn: ThS. BùiKhắc Hoài Phương

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Đậu Thanh Hoài

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Hoàng Thị Dụng

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

8. Tên Khóa luận: “Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhcủa công ty cổ phần Giao thông 1 Quảng Bình

Sinh viên thực hiện: Hoàng ThịQuỳnh Trang

Giảng viên hướng dẫn: ThS. BùiKhắc Hoài Phương

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Đậu Thanh Hoài

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Hoàng Thị Dụng

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

9. Tên Khóa luận: “Hoàn thiện công tác quản trị lực lượng bán hàngtrực tiếp tại thị trường TP Đồng Hới của công ty TNHH TMTH Tuấn Việt

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Đức

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NguyễnThị Thanh Hương

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Đậu Thanh Hoài

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. ThS.Trần Tự Lực

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

10. Tên Khóa luận: “Tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Cty Cổphần Y tế SIGMA – Việt Nam

Sinh viên thực hiện: Trần Thị Quý

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NguyễnThị Thanh Hương

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Đậu Thanh Hoài

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Tự Lực

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

 

CHIỀU 18/05/2013

Địa điểm: Phòng họp tầng 3 – Nhà Hiệu bộ

Thời gian: Từ 13h15’đến 17h30’ theo trình tự như sau:

1. Tên Khóa luận: “Thực trạng côngtác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh  tại Công ty TNHH SX và TM Thắng Nhật

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị TúVân

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NguyễnThị Thanh Hương

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Hoàng Thị Dụng

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Tự Lực

Ủy viên

2. Tên Khóa luận: “Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xácđịnh kết quả kinh doanh tại DN tư nhân Phú Thịnh

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Tuyến

Giảng viên hướng dẫn: ThS. PhanThị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thuỳ Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

3. Tên Khóa luận: “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinhdoanh tại cty TNHH Tây Tiến

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị ThuThảo

Giảng viên hướng dẫn: ThS. TrầnThị Thu Thủy

Hội đồng chấm Khóa luận này gồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Ủy viên

4. Tên Khóa luận: “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toántài sản cố định tại xí nghiệp SXVLXD cosevco12

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị HồngThắm

Giảng viên hướng dẫn: ThS. TrầnThị Thu Thủy

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Phan Thị Thu Hà

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Ủy viên

5. Tên Khóa luận: “Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kếtquả kinh doanh tại xí nghiệp sản xuất VLXD COSEVCO 12

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Duyên

Giảng viên hướng dẫn: ThS. PhanThị Thu Hà

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thuỳ Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Phan Thị Thu Hà

Ủy viên

6.Tên Khóa luận: “Kế toán nguyênvật liệu tại công ty CP xây dựng Trường Xuân

Sinh viên thực hiện: Mai Thị ThuHương

Giảng viên hướng dẫn: ThS. BùiKhắc Hoài Phương

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Trần Tự Lực

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trương Thuỳ Vân

Thư ký - Phản biện 2

3

ThS. Bùi Khắc Hoài Phương

Ủy viên

7. Tên Khóa luận: “Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketingmix công ty TNHH Hoàng Nguyên Huy

Sinh viên thực hiện: Dương Thị Thảo

Giảng viên hướng dẫn: CN. NguyễnTuyết Khanh

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Hoàng Thị Dụng

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Thư ký - Phản biện 2

3

CN. Nguyễn Tuyết Khanh

Ủy viên

8. Tên Khóa luận: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thànhsản phẩm tại công ty cổ phần nước khoáng Bang Lệ Thủy

Sinh viên thực hiện: Nguyễn ThịNgọc Bích

Giảng viên hướng dẫn: CN. NguyễnThị Diệu Thanh

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Thư ký - Phản biện 2

3

CN. Nguyễn Thị Diệu Thanh

Ủy viên

9. Tên Khóa luận: “Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm vàxác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Trường Sinh

Sinh viên thực hiện: Nguyễn ThịHồng Chiêm

Giảng viên hướng dẫn: CN. NguyễnThị Diệu Thanh

Hội đồng chấm Khóa luận nàygồm:

1

ThS. Phan Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội đồng - Phản biện 1

2

ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Thư ký - Phản biện 2

3

CN. Nguyễn Thị Diệu Thanh

Ủy viên

 

 

                                                                                   

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình