TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phụ lục 2: Mẫu Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo

9/16/2020 3:28:21 PM
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình