CÔNG KHAI THÔNG TIN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KINH TẾ - DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

2/24/2016 10:30:49 AM
Hội thảo nhằm tập hợp những ý kiến, tham luận có cơ sở khoa học và thực tiễn của các giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên cao học và nghiên cứu sinh về các vấn đề có liên quan lý luận, thực tiễn về thực trạng phát triển nguồn nhân lực kinh tế - du lịch tỉnh Quảng Bình. Từ việc tổng kết, đánh giá này, có thể đưa ra các định hướng và giải pháp để phát triển nguồn nhân lực kinh tế - du lịch tỉnh Quảng Bình. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo: Dự kiến tháng 10/2016 tại Trường Đại học Quảng Bình
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình