Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG HAI NĂM 2014

2/27/2014 12:26:06 AM
Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ liên thông và văn bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2014
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình