Các bộ môn

BỘ MÔN TÀI CHÍNH, KINH TẾ CƠ SỞ

8/25/2015 3:29:55 PM
Bộ môn Tài chính, kinh tế cơ sở thuộc khoa kinh tế - Du lịch, có chức năng quản lý, thực hiện chương trình đào tạo. Bộ môn giảng dạy các môn học cơ sở và phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên thuộc chuyên ngành tài chính và kinh tế ngành, chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các học phần thuộc bộ môn quản lý.

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN TÀI CHÍNH, KINH TẾ CƠ SỞ

1.     Giới thiệu:

Bộ môn Tài chính, kinh tế cơ sở thuộc khoa kinh tế - Du lịch, có chức năng quản lý, thực hiện chương trình đào tạo. Bộ môn giảng dạy các môn học cơ sở và phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên thuộc chuyên ngành tài chính và kinh tế ngành, chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các học phần thuộc bộ môn quản lý.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn ngày càng phát triển, các giảng viên đã tham gia nhiều đề tài cấp cơ sở, nhiều bài báo đăng tạp chí chuyên ngành, bài viết đăng hội thảo, thực hiện báo cáo seminar hàng năm. Qua hoạt động nghiên cứu năng lực, trình độ chuyên môn của giảng viên ngày càng nâng lên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

 Định hướng phát triển của bộ môn:

Trở thành một trong các trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực quản trị kinh doanh và kế toán có chất lượng và uy tín.Với đội ngũ giảng viên có tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn vững vàng, Bộ môn Tài chính, kinh tế cơ sở ngày càng phát triển vững mạnh, đảm nhiệm các học phần tài chính và kinh tế cơ sở.

Trong thời gian tới Bộ môn cùng với khoa và nhà trường sẽ mở thêm một số ngành học đáp ứng nhu cầu xã hội và theo quy định của ngành.

2.     Đội ngũ giảng viên trong bộ môn:

Hiện nay bộ môn tài chính, kinh tế cơ sở có 1 nghiên cứu sinh và 4 thạc sĩ

 

Th.S Bùi Khắc Hoài Phương


Đảm nhiệm các học phần

Thiết lập và thẩm định dự án

Đại học kế toán

Tài chính tiền tệ

Kế toán

Tài chính tín dụng

QTKD

Nguyên lý thống kê kinh tế

Kế toán

Thống kê kinh doanh

QTKD

 

Th.S Trần Thị Thu Thủy

Đảm nhiệm các học phần

Kinh tế lượng

Kế toán, QTKD

Kinh tế vĩ mô

Kế toán, QTKD

Quản trị văn phòng

QTKD

Kinh tế phát triển

QTKD

 

Th.S Lê Khắc Hoài Thanh

Đảm nhiệm các học phần

Tiếng anh chuyên ngành

Kế toán, Quản trị kinh doanh

Chuẩn mực kế toán quốc tế

Kế toán

 

Th.S Trần Ngọc Thùy Dung

Đảm nhiệm các học phần

Thiết lập và thẩm định dự án

Đại học kế toán

Kinh tế lượng

Kế toán

 

CH Nguyễn Thị Kim Phụng

Đảm nhiệm các học phần

Tín dụng và thanh toán quốc tế

Kế toán, QTKD

Kinh tế phát triển

QTKD

Kinh tế quốc tế

QTKD

Quản trị học

QTKD

 

3.     Nghiên cứu khoa học:

Định hướng nghiên cứu: nghiên cứu khoa học của bộ môn phục vụ trực tiếp nội dung giảng dạy và hướng nghiên cứu của từng giảng viên; nghiên cứu những vấn đề cấp bách của nền kinh tế, tài chính trong nước và trên thế giới; nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quá trình phát triển nền kinh tế, tín dụng xanh và hoạt động bền vững của hệ thống ngân hàng thương mại

Các đề tài nghiên cứu: các giảng viên trong bộ môn tham gia 3 đề tài cấp cơ sở

Danh mục các bài báo đăng tạp chí, hội thảo chuyên môn:

[1] Kinh nghiệm cho Việt Nam từ tái cấu trúc các NHTM tại Hàn Quốc và Trung Quốc Tác giả: Bùi Khắc Hoài Phương Nơi đăng: Tạp chí Công Nghệ Ngân hàng Số: 86 Trang: 22-28 Năm: 2013

[2] Một số giải pháp đẩy mạnh tín dụng đầu tư phát triển nhà nước cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quảng Bình Tác giả: Bùi Khắc Hoài Phương Nơi đăng: Tạp chí Ngân hàng Số: 18 Trang: 48-52 Năm: 2012

[3] Xử lý nợ xấu của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam qua công ty Quản lý Tài sản Tác giả: Bùi Khắc Hoài Phương và Dương Thị Ngọc Sáu Nơi đăng: Tạp chí Công Nghệ Ngân hàng Số: 96 Trang: 12-16 Năm: 2014

[4] Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Việt Nam- Hướng đến phát triển bền vững Tác giả: Nơi đăng: Tạp chí Ngân hàng Số: 20 Trang: 24-29 Năm: 2014

[5] Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các  ngân hàng thương mại Việt Nam, hội thảo Đại học kinh tế quốc dân và đại học kinh tế Đà Nẵng

[6] Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ nông dân có vốn vay ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Tác giả: đồng tác giả Nơi đăng:Đại học Huế Số: 28(62) Trang: 5-13 Năm: 2010

[7] Hiệu quả sử dụng vốn vay Ngân hàng No&PTNT của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Quảng Trạch Tác giả: Nơi đăng: trường Đại học Quảng Bình Số: 2 Trang: 98-105 Năm: 2012

[8] Thực trạng việc làm của người lao động huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình Tác giả: Nơi đăng: trường Đại học Quảng Bình Số: 4 Trang: 132-142 Năm: 2013

[9] Ứng dụng mô hình hấp dẫn trong nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lưu chuyển hàng hóa ở Mỹ, hội thảo Đại học Quảng Bình

 

 Ngoài ra, hàng năm các cán bộ giảng dạy của Bộ môn cũng hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên với kết quả tốt, các đề tài đều có đề tài đạt giải cấp trường.

4.     Khen thưởng

Giảng viên Trần Thị Thu Thủy có 2 bằng khen Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Giảng viên Bùi Khắc Hoài Phương có 1 bằng khen Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Bộ môn Quản trị kinh doanh - Du lịch 8/30/2015 9:40:22 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình