Giới thiệu

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT BỘ MÔN KẾ TOÁN - CAO ĐẲNG KẾ TOÁN HỆ CHÍNH QUY(1)

10/7/2017 9:29:06 AM
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, HỆ CHÍNH QUY THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình