Thông báo Sinh viên

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH THỰC TẬP LỚP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN K 52

2/10/2014 3:39:15 PM
Dựa vào chương trình kế hoạch thực tập, sinh viên lưu ý các mốc thời gian để hoàn thành đề cương, báo cáo thực tập đúng thời hạn
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình