Thông báo Sinh viên

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CĐ KT53

2/10/2014 3:42:01 PM
Dựa vào chương trình kế hoạch thực tập tốt nghiệp, sinh viên chú ý thời gian hoàn thành đề cương, nộp báo cáo.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình