TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẰM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC NGÀNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN, KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

12/30/2021 3:38:52 PM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình