Giới thiệu

Chiến lược phát triển Khoa Kinh tế - Du lịch

3/29/2017 10:06:47 AM

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

        1. Mục tiêu tổng quát

Cung cấp nguồn lực có chất lượng trong các lĩnh vực: Kinh tế, Kế toán,Quản trị kinh doanh và Du lịch. Nghiên cứu và chuyển giao khoa học côngnghệ về lĩnh vực kinh tế,quản lý và du lịch.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng quy mô đào tạo đại học, cao đẳng 5 %/năm. Đến năm 2020 đạt 800sinh viên, trong đó chính quy 500 sinh viên, không chính quy 300 sinh viên.

- Tổ chức được 2 - 3 nhóm nghiên cứuđể thực hiện được các đề tài, chương trình nghiên cứu lớn, tập trung, cókhả năng tập hợp các nhà khoa học nhằm giải quyết những yêu cầu trước mắt cũngnhư lâu dài trong tỉnh và khu vực.Phấn đấu trong giai đoạn 5 năm 2015 - 2020 triển khai nghiên cứu 02 đề tài cấptỉnh, 05 đề tàicấp trường củagiảng viên và10 đề tài của sinhviên.

- Hoànthiện cơ cấu tổ chức và xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo về số lượng, chuẩn hoá về chấtlượng đáp ứng mở rộng quy mô đàotạo, nâng cao chất lượng đào tạo. Phấn đấu đến năm 2020 ổn định quy môđội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa25 người, cán bộ giảng dạy có trình độ Thạc sĩ trở lênchiếm 100% trongđó có trên 5 % tiếnsĩ. Có từ 50%cán bộ giảng dạy đủ trình độ ngoại ngữ để tự chủ về học thuật.

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình