CÔNG KHAI THÔNG TIN

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh

12/10/2015 3:09:07 PM

1. Tên ngành đào tạo

         - Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

         - Tiếng Anh: Business Administration

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

3.1 Kiến thức chung

-       Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin,  Tư tưởng HCM và đường lối cách mạng củaĐảng cộng sản Việt Nam.

-      Hiểu biết các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hoá - xãhội, giáo dục.

-     Có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội trong nước và xu hướng thay đổi của kinh tế quốc tế.

3.2 Kiến thức chuyên ngành

-         Có kiến thức về quản trị doanh nghiệp gồm: Quản trị nhân sự, quản lý sản xuất và vận hành, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị dự án,... vàmột số vấn đề cơ bản của quản lý doanh nghiệp như sáng lập doanh nghiệp, tàichính, kế toán, tiếp thị, luật,...

-     Có kiến thức tổng quát về môi trường kinh doanh quốc tế

-     Có kiếnthức về quản trị Marketting

-         Có kiến thức về lý thuyết và khả năng vận dụng các công cụ phân tích để đánh giá hoạt động tài chính, ra quyết định liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.

3.3 Kiến thức bổ trợ

-     Có kiến thức cơ bản về kế toán và kiến thức về các nghiệp vụ bổ trợ thuộc lĩnh vực kế toán tài chính, nghiệp vụ Ngân hàng.

-      Ngoạingữ: Có trình độ tiếng Anh nội bộ tương đương 400 điểm TOEIC.

-      Tin học: Có trình độ tin học ứng dụng tương đương trình độ B.

4. Yêucầu về kỹ năng

Sinh viên ra trường sẽ có được các kỹ năng của một nhà quản trị bậc trung và cao cấp như: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng nhân sự, kỹ năng tư duy, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh,kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh mức độ trung bình, cụ thể gồm các kỹ năng như sau:

4.1 Kỹ năng cứng

        -   Có khả năng hiểu, phân tích và biết khai thác các số liệu định lượng và sử dụng tốt các kỹ thuật giải quyết vấn đề để đưa ra quyết định kinh doanh cũng như báo cáo về doanh nghiệp.

       -    Có khả năng xác định các yếu tố định lượng của các vấn đề, từ đó đào sâu, diễn giải và phân tích số liệu để rút ra những kết luận cuối cùng.

      -    Có kỹ năng tư duy phản biện tốt, từ đó phân tích, đánh giá nhằm đưa ra cách giải quyết vấn đề cũng như quyết định cho doanh nghiệp.

   - Có khả năng xác định, diễn dịch, đánh giá những vấn đề pháp luật, toàn cầu, khởinghiệp, môi trường trong nghề nghiệp kinh doanh.

      -    Có thể lĩnh hội, mô tả, giải thích những đại lượng liên quan đến ngành công nghiệp như khách hàng, cạnh tranh, nhà cung cấp, luật, môi trường và đánh giá sự ảnh hưởng của chúng đến việc kinh doanh.

      -   Có khả năng phân tích tài chính phục vụ cho các quyết định tài chính.

      -   Có khả năng dự toán, phân tích, đánh giá và ra các quyết định kinh doanh.

4.2 Kỹ năng mềm

-   Có khả năng nghiên cứu khoa học để nâng cao kiến thức phục vụ công tác.

-  Có kỹ năng trình bày và giao tiếp trong kinh doanh một cách hiệu quả bằng tiếng Anh.

-  Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản, thuyết trình và viết; tổ chức và chia sẻ thông tin.

-  Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.

5. Yêu cầu về thái độ

    -  Có phẩm chất đạo đức tốt.

-  Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

-  Đạt các tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác kinh doanh.

-  Thái độ cởi mở, thân tình với khách hàng, đối tác kinh doanh, sẵn sàng phục vụ khách hàng.

-  Tinh thần hợp tác làm việc nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-  Nhân viênPhòng Kinh doanh, Phòng Marketing, Phòng Tổ chức, Phòng Quản trị  tại tất cả các tổ chức, doanh nghiệp. Sau một thời gian công tác, tùy theo quá trình phấn đấu sẽ có thể trở thành các Trưởng,phó phòng, Giám đốc điều hành, Giám đốc các loại hình doanh nghiệp.

-  Chuyên viên trong các tổ chức doanh nghiệp;

-  Tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng các doanh nghiệp sản xuất;

-  Trợ lý và thư ký Ban Giám đốc/ Hội đồng Quản trị/ Hội đồng thành viên/ Lãnh đạo các cơ quan,tổ chức;

-  Nghiên cứu viên và chuyên gia trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độsau khi ra trường

-  Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học tập sau đại học để nhận học vị thạc sỹ hoặc tiến sỹ trong lĩnh vực chuyên ngành về QTKD và các ngành khác như ngành tài chính, ngân hàng, kế toán….

-  Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩnquốc tế tham khảo

-  Công văn số 2196/BGDĐT – GDĐH về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo ngày 22 tháng 04 năm2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của ngành Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; trường Đại học Ngoại Thương; Học viện Ngân hàng.

-  Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra của Đại học Rhode Island – Hoa Kỳ (Student Learning Outcomes 101 – University of Rhode Island).

-   Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Quản lý Singapore.

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 12/10/2015 3:12:55 PM

  Hội đồng khoa học và định hướng nghiên cứu khoa học 8/30/2015 9:18:17 PM

  Công trình nghiên cứu khoa học 8/21/2015 3:48:37 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình