Thông báo Sinh viên

Chương trình, kế hoạch, các quy định thực tập và thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp ĐH khóa 50 (có file đính kèm)

2/1/2012 10:37:55 AM
Khoa xây dựng chương trình, kế hoạch, các quy định thực tập và thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp ĐH khóa 50. Yêu cầu giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện đúng theo quy định.
Phai đính kèm gồm:
1. Chương trình, kế hoạch, các quy định thực tập và thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp lớp ĐHKT 50, QTKD50
2. Giấy xác nhận thực tập và giấy đánh giá thực tập
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình