Đảng, đoàn thể

Công đoàn Khoa Kinh tế - Du lịch

8/25/2015 3:38:28 PM

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

TỔ CĐ KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG

TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA KINHTẾ - DU LỊCH  NĂM 2014

 

I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ ĐOÀNVIÊN TỔ CÔNG ĐOÀN

1.      Kháiquát tình hình

Năm 2014 là năm đánh dấu sự trưởng thành của tập thể tổ công đoànkhoa Kinh tế - Du lịch. Tổ công đoàn khoa đã có sự tiến triển rõ rệt về sốlượng đoàn viên cũng như chất lượng của đoàn viên.

2.      Cơcấu tổ chức, tình hình đội ngũ.

Tính đến thời điểm hiệntại, Tổ công đoàn khoa Kinh tế - Du lịch có  19 đoàn viên, được chi tiếtcụ thể theo bảng số liệu sau:

Trình độ

Số lượng

Tỷ lệ

Đang học NCS

03

15,79

Th.S

09

47,37

Cao học

06

31,58

Cử  nhân

01

5,26

Tổng

19

100.00

Số liệu đến ngày 30/ 11/2014

Đầu năm 2014, tổ CĐ có 18 ĐV, trong quá trình hoạt động có 01 ĐV  chuyển đơn vị công tác, 02 ĐV mới gia nhập;đến thời điểm báo cáo, số lượng ĐV của tổ CĐ là 19, trong đó có 16 nữ và 03nam.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ĐV có trình độ thạc sĩ trở lên: 12đồng chí, chiếm tỷ lệ trên 63%, đang học cao học: 06 đồng chí, chiếm tỷ lệ31,58% và 01 cử nhân. Như vậy, trình độ chung của các ĐV trong tổ CĐ là kháđồng đều, chất lượng cao và năng động.

Tuy nhiên, tuổi đời của các ĐV trong khoa nhìn chung là còn khátrẻ, thiếu kinh nghiệm công tác, số lượng nữ ĐV chiếm đa số nên khó khăn trongviệc tham gia các hoạt động tập thể.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tổ CĐ khoa Kinh tế - Du lịch là tổ CĐ trực thuộc công đoàn trườngĐại học Quảng Bình, chịu mọi phân công của BCH Công đoàn trường ĐH Quảng Bình,do đó, mọi chính sách hoạt động, công tác thu chi đều tuân thủ theo quy địnhcủa CĐ Trường.

1.Công tác chăm lo đến đời sống của ĐV trong tổ CĐ

Trong  năm 2014, tổ CĐ khoa đã thực hiện chính sáchthăm hỏi các ĐV cũng như thân nhân (cha mẹ, con cái) theo đúng chế độ hiện hành.Tuy nhiên, do điều kiện hoạt động  côngtác không tập trung, mỗi cá nhân có giờ dạy và lịch hoạt động khác nhau nên việcthăm hỏi chưa thực sự kịp thời và đông đủ như nguyện vọng của các ĐV.

Tổ chức sinh nhật chocác ĐV: hàng quý hoặc hàng tháng, tổ CĐ khoa thường xuyên tổ chức sinh nhật chocác ĐV trong tổ CĐ khoa, tạo nên sự đoànkết giữa các thành viên CĐ, bước đầu xây dựng tập thể khoa như một đạigia đình.

Tổ chức Tết Trung thuvà 01.6 cho các cháu thiếu nhi trong khoa, tạo nên không khí ấm áp, đoàn kếttrong tổ CĐ khoa.

2.Công tác tham gia hoạtđộng cùng CĐ trường

-   Tham gia giảng dạy và các hoạt động chuyên môn theo phân công của Khoa vàTrường

-   Tham gia hội thi và hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 8/3 và đạt giải cao.

-   Tham gia NCKH, viết bài đăng các tạp chí KH  trong và ngoài nước, tham gia hướng dẫn sinhviên NCKH.

-   Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ tiếng Anh cho GV.

-   Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ theo chỉđạo của LĐLĐ Tỉnh và CĐ trường ĐHQB.

-   Tham gia ủng hộ người nghèo, đồng nghiệp gặp khó khăn, tham gia ủng hộquỹ hưu trí, ủng hộ quỹ Vì trẻ em.

-   Tham gia giải Bóng chuyền chào mừng ngày 20/10 cùng với tổ CĐ khoa KHXHvà Phòng KT&ĐBCLGD.

-   Tham gia dự giờ chào mừng ngày 08/3 và 20/11

-   Tham gia, hướng dẫn, chỉ đạo sinh viên trong hoạt động đồng diễn chàomừng 410  năm thành lập tỉnh Quảng Bình

-   Tham gia hiến máu nhân đạo.

-   Trong năm 2014, theo chế độ chính sách của CĐ trường , tổ CĐ khoa thamgia tham quan cùng với CĐ trường tại 2 địa điểm Đà Nẵng và Nha Trang. Chuyến dulịch tham quan đã tạo điều kiện cho các ĐV giao lưu, học hỏi với các ĐV kháctrong CĐ trường.

-   Thành tích đạt được: trong năm học 2012 – 2014, ĐV tổ CĐ đã đạt một sốthành tích như sau:

o   01 ĐV được nhận bằng khen của BGD

o   02 ĐV được công nhận là CSTĐ cấp cơ sở

o    06ĐV được công nhận là LĐTT

o    12 ĐV được công nhận là hoàn thànhnhiệm vụ

3.Công tác thu, chi tàichính

Tổ CĐ khoa Kinh tế -Du lịch luôn tham gia đóng đoàn phí, các quỹ: tình thương đồng nghiệp, Vì trẻem… đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của CĐ trường.

Chế độ động viên thămhỏi, khen thưởng và chúc mừng sinh nhật theo đúng quy định về chi tiêu tàichính của CĐ trường .

4.Thành tích đạt được của cá nhân, tập thể:

TT

Phong trào tham gia

Tên cá nhân tham gia

1

Tham gia giải bóng chuyền chào mừng ngày 20/10

Đ/C Phan Nữ Ý Anh, Phạm Thị Bích Thủy, Dương Hải Long, Nguyễn Tuyết Khanh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Dương Thị Ngọc Sáu, Lê Khắc Hoài Thanh, Nguyễn Thị Diệu Thanh, Trương Quang Hùng

2

Tham gia hiến máu nhân đạo

Bùi Khắc Hoài Thanh, Dương Hải Long

3

Đăng ký thao giảng chào mừng ngày 8/3

Bùi Khắc Hoài Phương, Nguyễn Tuyết Khanh

4

Tham gia NCKH, viết bài báo đăng tạp chí trong nước và nước ngoài

Trần Tự Lực; Bùi Khắc Hoài Phương; Nguyễn Thị Diệu Thanh; Trương Thùy Vân; Nguyễn Thị Thùy Linh; Trần Thị Thu Thủy, Dương Thị Ngọc Sáu.

5

Tham gia, hướng dẫn, chỉ đạo sinh viên trong hoạt động đồng diễn chào mừng 410  năm thành lập tỉnh Quảng Bình

Phan Thị Thu Hà, Trương Quang Hùng, Nguyễn Thị Thùy Linh

6

Tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 08/3

Trương Thùy Vân, Bùi Khắc Hoài Phương, Nguyễn Thị Thùy Linh, Dương Thị Ngọc Sáu, Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyền Thị Diệu Thanh, Phạm Thị Bích Thủy, Phan Thị Thu Hà, Trần Tự Lực, Trần Thị Thu Thủy, Trần Tự Lực

7

Tham gia hội diễn thời trang chào mừng 08/3

Trần Tự Lực, Nguyễn Thị Diệu Thanh

Trương Quang Hùng, Phạm Thị Bích Thủy

8

Tham gia phong trào văn nghệ do Công đoàn trường tổ chức

Nguyễn Thị Thùy Linh, Dương Thị Ngọc Sáu,  Nguyền Thị Diệu Thanh, Phan Nữ Ý Anh, Trương Quang Hùng,

9

Tham gia giải Tennis chào mừng 20/11

Trần Tự Lực

10

Viết bài báo đăng trên website khoa Kinh tế - Du lịch

Nguyễn Tuyết Khanh, Dương Hải Long, Trương Thùy Vân, Phan Thị Thu Hà

11

Tham gia giải bóng chuyền các trường chuyên nghiệp

Phạm Thị Bích Thủy, Phan Nữ Ý Anh

12

Tham gia hội thi văn nghệ kỷ niệm 40 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Phan Nữ Ý Anh, Nguyễn Thị Diệu Thanh, Dương Thị Ngọc Sáu, Trương Quang Hùng, Trần Tự Lực, Nguyễn Thị Thùy Linh.

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.      Thuận lợi

- Luôn được sự quan tâm tạo điều kiện của CĐ cấp trên, lãnh đạokhoa Kinh tế - Du lịch.

- ĐV trong tổ CĐ có tuổi đời và tuổi nghề khá trẻ nên rất năngđộng và hoạt động đều trên mọi hoạt động

2.      Khó khăn, tồn tại

- CĐ nữ chiếm đa số, CĐV có con nhỏ tạo nên một số khó khăn khitham gia hoạt động tập thể cần cả nam lẫn nữ (thể thao, văn nghệ).

- Một số CĐV tham gia học tập nâng cao trình độ, tuy nhiên do hoàncảnh khách quan (cơ sở đào tạo chưa kịp cung cấp kết quả học tập) nên kết quảxếp loại thi đua thấp, ảnh hưởng đến thành tích của cá nhân cũng như thành tíchcủa tập thể tổ công đoàn.

- Đại đa số CĐV đều còn trẻ, thiếu kinh nghiệm công tác và chưathật sự xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động.

 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Đoàn thanh niên Khoa Kinh tế - Du lịch 8/25/2015 1:47:58 PM

  Chi bộ Khoa Kinh tế - Du lịch 8/14/2015 9:02:38 AM

  Góc nhìn sinh viên 7/30/2015 8:36:12 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình