TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 Ngành: Đại Học Quản Trị Kinh Doanh.

10/5/2019 1:27:15 PM
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 Ngành: Đại Học Quản Trị Kinh Doanh.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình