Giới thiệu

Giới thiệu đội ngũ cán bộ giảng viên khoa Kinh tế - Du lịch trường ĐH Quảng Bình

7/6/2017 3:04:46 PM
Một số cán bộ, giảng viên khoa Kinh tế - Du lịch

A. GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

1. TS. Trần Tự Lực      

Chức vụ: Trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn Kế toán

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh, Kế toán, du lịch, Kinh tế nông nghiệp

ĐT: 0916.47.79.79, 0984.797.688

Email: tranlucqbu@gmail.com

2. TS. Nguyễn Văn Chung

Chức vụ: Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh

Chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

ĐT:  01289.930.089

Email: vanchung200826@gmail.com

3. TS. Nguyễn Xuân Hảo

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính 

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

ĐT: 0944737077

Email: Haonx@qbu.edu.vn

4. TS. Bùi Khắc Hoài Phương

Chức vụ: Trưởng bộ môn Kinh tế cơ sở

Chuyên môn: Kinh tế phát triển, tài chính –ngân hàng

ĐT: (0523) 819112– 0975.442.175

Email: hoaiphuongbk@gmail.com

5. ThS. Phan Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó khoa

Chuyên môn: Kế toán, Kiểm toán và phân tích

ĐT: (0523) 819112– 0977.397.337

Email: thuhaqbu@gmail.com

6. TS. Trần Thị Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Kinh tế phát triển

ĐT: (0523) 819112– 0982.314.678

Email: thuy.water.qbuni@gmail.com

7. TS. Trương Thùy Vân

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn kế toán

Chuyên môn: Kế toán

ĐT: (0523) 819112– 0935.554.685

Email: thuyvan4685@gmail.com

8. ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng

Chức vụ : Giảng viên; Bí thư Liên chi Đoàn

Chuyên môn : Kinh tế phát triển

ĐT: (0523) 819112– 0982.553.369

Email: nguyenkimphung.88@gmail.com

09. ThS. Dương Hải Long

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

ĐT: (0523) 819112– 0935.771.557

Email: duonghailong87@gmail.com

10. ThS. Hoàng Thị Dụng

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

ĐT: (0523) 819112– 0974.740.340

Email: hoangdungqbu@gmail.com

11. ThS. Phan Nữ  Ý Anh 

Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn: Kinh doanh quốc tế

ĐT:0905.220.288

Email: yanhftu@gmail.com

12. ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Chức vụ: Giảng viên, Bí thư chi đoàn CBGV

Chuyên môn: Kế toán

ĐT: (0523) 819112– 0916.920.575

Email: thanhnga.kth@gmail.com

13. ThS. Nguyễn Thị Thu Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

ĐT: (0523) 819112– 0935.070.558

Email: ngocnt-bba05@mba.ediu

14. ThS. Lê Khắc Hoài Thanh

Chức vụ: Giảng viên; Liên chi Hội trưởng Hội sinh viên Khoa KT-DL

Chuyên môn: Kinh tế quốc tế

ĐT: 0914.666.764

Email:hoaithanhlk89@gmail.com

15. ThS. Nguyễn Thị Diệu Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Kế toán

ĐT: (0523) 819112– 0905.558.615

Email: Dieuthanh2704@gmail.com

16. ThS.Phạm Thị Bích Thủy

Chức vụ : Giảng viên; Chủ tịch công đoàn Khoa

Chuyên môn : Quản trị kinh doanh

ĐT: (0523) 819112– 0974.743.786

Email: phamthuy1a@gmail.com

17. Ths.Trương Quang Hùng

Chức vụ: Giảng viên
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh du lịch
ĐT: 0905.544.489

Email: hungtqlect@gmail.com

18. Ths. Phan Thị Quỳnh Trang

Chức vụ: Văn phòng Khoa
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh 
ĐT: 0962.041.288

Email: Trangptq@gmail.com

19. Phạm Thị Mỹ

Chức vụ: Văn phòng Khoa

ĐT: 0826124053

Email: ngocmy.dh09ct@gmail.com 

 
B. GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

1. TS. Phan VănThành

Chức vụ: Giảng viên

ĐT:0915377063

Email: thanhkem2710@gmail.com

2. NCS.ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: Chuyên viên phòng QLKH - HTQT, giảng viên kiêm nhiệm 

Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn

ĐT: (0523) 819333– 0912.037.611

Email: huongptnt@gmail.com

3. TS. Mai Xuân Hùng

Chức vụ: CV Phòng QLKH&HTQT ,GV kiêm nhiệm
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

ĐT: 0986.101.025

Email: xuanhungpiano@yahoo.com

4. CH. Châu Thùy Dung

Chức vụ: CV Phòng QLKH&HTQT,GV kiêm nhiệm
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

ĐT:0913.451.611

Email: chaudungqb@gmail.com

5. CH. Nguyễn Thị Thùy Linh

Chức vụ : Kế toán viên, giảng viên thỉnh giảng

Chuyên môn : Kế toán – kiểm toán

ĐT: (0523) 819112– 0976.950.898

Email: ubpasa25@gmail.com

6. ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

Chức vụ: Chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục; Giảng viên thỉnh giảng 

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

ĐT: (0523) 819112– 0977.755.560

Email: tuyetkhanh1203@gmail.com

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình