Giới thiệu

HỘI NGHI NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ KHOA KINH TẾ-DU LỊCH 2017

6/7/2017 3:02:45 PM
TỔ CHỨC HỘI NGHI NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ
 
- Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016-2017 của
 
Khoa Kinh tế - Du lịch về hoạt động tổ chức ngoại khóa chuyên đề và seminar
 
của cán bộ giảng viên;
 
- Nhằm tạo môi trường học thuật và diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm
 
nghiên cứu giữa các giảng viên và phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng
 
nghiên cứu khoa học của giảng viên, nâng cao năng lực tự nghiên cứu của giảng
 
viên, bộ môn Tài chính – kinh tế cơ sở và bộ môn Quản trị kinh doanh đã tổ chức
 
hội nghị ngoại khóa chuyên đề.
 
- Tổng cộng có 8 bài viết được chọn lọc và đăng kỷ yếu ngoại khóa của Tổ
 
bộ môn, trong đó có 4 nghiên cứu được trình bày và trao đổi tại Hội nghị, bao
 
gồm:
 
- Sử dụng mô hình dupont xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến
 
hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 
- Thực trạng tăng trưởng xanh và kiến nghị cho Việt Nam
 
- Tình hình cho vay tiêu dùng tại các nhtm trên địa bàn tỉnh quảng bình
 
thời gian qua
 
- Thực trạng chuỗi cung sản phẩm tôm nuôi huyện quảng trạch, tỉnh Quảng
 
Bình.
 
Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình