Giới thiệu

ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẰM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC NGÀNH CỬ NHÂN KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI KHOA KINH TẾ - DU LỊCH

11/19/2021 9:10:15 AM
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình