Thông báo Sinh viên

Đại hội lớp - Chi đoàn điểm Liên chi đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2012 - 2013

10/10/2012 9:38:53 AM
Dưới sự chỉ đạo của Khoa Kinh tế và BCH Liên chi đoàn Khoa Kinh tế, ngày 23/9/2012, chi đoàn QTKD K51 tổ chức Đại hội lớp – chi đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2013. Đây là đại hội điểm đầu tiên trong Liên chi đoàn khoa Kinh tế làm cơ sở cho các chi đoàn khác tổ chức đại hội, kiện toàn bộ máy tổ chức lớp, chi đoàn tiến tới thực hiện thắng lợi các kế hoạch năm học mới.
Đại hội đã diễn ra trong không khí vui tươi rộn rã của những ngày đầu năm học mới nhằm đánh giá quá trình hoạt động đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, phân tích thực trạng, nguyên nhân, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới. Đại hội đã được nghe các báo cáo tổng kết năm học 2011- 2012, báo cáo tổng kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn, các tham luận về học tập, hoạt động đoàn, công tác xã hội, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống lành mạnh của các đoàn viên chi đoàn để mỗi đoàn viên nói và chi đoàn sẽ phát triển tích cực, toàn diện trong năm học mới. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành lớp và ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2013 với quyết tâm sẽ đưa chi đoàn trở thành một chi đoàn năng động, vững mạnh về mọi mặt. Đại hội lớp - chi đoàn điểm của chi đoàn ĐH QTKD K51 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đây là cơ sở để các chi đoàn khác học tập, rút kinh nghiệm tiến hành tổ chức đại hội và kiện toàn bộ máy tổ chức nhiệm kỳ tới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học mới, năm học 2012 – 2013.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình