Thông báo Sinh viên

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

6/6/2014 5:02:09 PM
Khoa thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học khóa 52. Yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách đến bảo vệ đúng địa điểm và đúng thời gian
Nhấn vào đường link bên dưới để tải
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình