Thông báo Sinh viên

Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập lớp ĐHKT 50 (Có file đính kèm)

2/1/2012 9:17:02 AM
Căn cứ vào chương trình kế hoạch đào tạo, khoa phân công giảng viên hướng dẫn thực tập. yêu cầu sinh viên liên hệ giảng viên theo danh sách đã được phân công để thực tập theo đúng quy định và có chất lượng.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình