Giới thiệu

QUYẾT ĐỊNH CỬ GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016

9/1/2015 4:25:53 PM
Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm quản lý lớp đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định
Nhấn vào đường link bên dưới để tải quyết định

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình