Giới thiệu

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

4/7/2017 5:59:07 PM

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1.1. Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng các dịch vụ về lĩnh vực kinh tế, quản lý và du lịch để phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình và khu vực miền Trung Tây Nguyên. 

1.2. Tầm nhìn

Đến năm 2020, Khoa Kinh tế - Du lịch trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế, quản lý và du lịch có chất lượng, uy tín trong tỉnh và khu vực.

1.3. Giá trị cốt lõi

- Mang lại cho người học môi trường học tập, nghiên cứu tiên tiến để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng kiến lập nghiệp, cạnh tranh được về việc làm và cơ hội học tập trong môi trường quốc tế.

- Coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững.

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình