Thông báo Sinh viên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN

8/21/2015 4:57:40 PM
Nhấn vào đường link bên dưới để tải thông báo
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình