Tuyển sinh

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đại học hệ liên thông, hình thức chính quy năm 2017 Ngành: Kế toán và Quản trị kinh doanh

4/21/2017 10:21:59 AM
Trường Đại học Quảng Bình tổ chức tuyển sinh đại học ngành Kế toán và đại học Quản trị kinh doanh, liên thông từ trình độ cao đẳng, hình thức chính quy, cụ thể như sau:

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

Số:  355 /TB - ĐHQB                                       Quảng Bình, ngày 14 tháng 3năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đại học hệ liên thông, hình thức chính quy năm 2017

Ngành: Kế toán và Quản trị kinh doanh

 

Trường Đại học Quảng Bình tổ chức tuyển sinh đại học ngành Kế toán và đại học  Quản trị kinh doanh, liên thông từ trình độ cao đẳng, hình thức chính quy, cụ thể như sau:

I.Thông tin tuyển sinh

 

TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Đối tượng tuyển sinh

(Đã có bằng tốt nghiệp)

1

Đại học Kế toán

50

   CĐ Kế toán

2

Đại học Quản trị kinh doanh

50

CĐ Quản trị kinh doanh

 

II. Hình thức thi tuyển

     Thí sinh phải dự thi 3 môn, cụ thể:

         1. Ngành Đại học Kế toán: Kinh tế học đại cương; Quản trị học; Kế toán tài chính

          2. Ngành Đại học Quản trị kinh doanh: Kinh tế học đại cương; Quản trị học; Quản trị marketing

          III. Thời gian tuyển sinh

- Nhận hồ sơ:Từ ngày thông báo đến hết ngày 18/5/2017.

- Dự kiến thời gian ôn thi: 20, 21/4/2017

- Dự kiến thời gian thi tuyển: 27, 28/4/2017.

        IV. Hồ sơ đăng ký dự thi

             1. Phiếu đăng ký dự thi(theo mẫu của Trường Đại học Quảng Bình);

             2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng;

             3. Bản sao hợp lệ bảng điểm học tập toàn khoá cao đẳng;

             4. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

                         5. 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

             6. 03 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường).

V. Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí tuyển sinh: 300.000đồng/hồ sơ

- Lệ phí ôn tập: 150.000đ/môn

 

VI. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi:

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình,

312 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới – Quảng Bình

            ĐT: (052)3824052;  Website: http://www.quangbinhuni.edu.vn

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;                                                                         

- Website trường ĐHQB;

- Các đơn vị;

- Lưu: TS, VT.                                                                             

 

                                                      PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình