Các bộ môn

TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ - TỔ BỘ MÔN QTKD - DL NĂM HỌC 2018-2019

4/8/2016 9:16:52 AM
Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019 của Khoa Kinh tế - Du lịch về hoạt động tổ chức ngoại khóa chuyên đề và seminar của cán bộ giảng viên; Nhằm đánh giá công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016 và tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu của cán bộ giảng viên. Bộ môn Quản trị kinh doanh – Du lịch xây dựng kế hoạch và thời gian thực hiện cụ thể như sau

1.Mục đích, yêu cầu

- Phát động và triểnkhai hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong khoa kinh tế -Du lịch, tạo môi trường học thuật và diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệmnghiên cứu giữa các giảng viên. Bên cạnh đó, hoạt động ngoại khóa chuyên đề nhằmgóp phần nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên.

- Phát huy tính năng động,sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên, nâng cao năng lực tựnghiên cứu. Hoạt động này nhằm thúc đẩy chia sẽ thông tin khoa học hữu ích, cácphương pháp tiếp cận mới của các giảng viên, cán bộ nghiên cứu có kinh nghiệm.

            - Tạo điều kiện để giảng viên đầutư thực hiện các công trình nghiên cứu có chất lượng cao.

          2. Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa

Đánh giá kếtquả  nghiên cứu khoa học của giảngviên và chia sẽ thông tin khoa học hữu ích giữa các giảng viên trong khoa.

- Trình bày các kếtquả nghiên cứu của các giảng viên

3. Thời gian, địa điểm

- Thờigian : 8h00 ngày 10/10/2018

- Địa điểm : TTHL

 

Các Tin đã đăng

  Bộ môn Quản trị kinh doanh - Du lịch 8/30/2015 9:40:22 PM

  BỘ MÔN TÀI CHÍNH, KINH TẾ CƠ SỞ 8/25/2015 3:29:55 PM

  Bộ môn Kế toán 8/23/2015 10:19:33 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình