Lý lịch KH giảng viên

ThS. Nguyễn Tuyết Khanh

1/9/2015 3:29:06 PM
Họ và tên Nguyễn Tuyết Khanh
Giới tính Nữ
Năm sinh 8/8/1985
Chổ ở hiện tại Đống Hới - Quảng Bình
Quê quán Quảng Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành QTKD
Đơn vị công tác Khoa Kinh tế - Du lịch
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Tài chính - QTKD
Ngoại ngữ B1
Địa chỉ liên hệ Khoa Kinh tế - Du lịch
Điện thoại 0977755560 - 0913047373
Email tuyetkhanh1203@gmail.com
  Quá trình đào tạo
1. Đại học:
Ngành học: Quản trị kinh doanh
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Đà Lạt, Khoa Kinh tế - QTKD
Năm tốt nghiệp: 2008
2. Sau đại học:
- Bằng thạc sĩ  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Năm cấp bằng: 2013
Nơi cấp bằng: Đại học Kinh tế Huế, Đại học Huế
  Quá trình giảng dạy và công tác:
Tháng 10/2008 ký hợp đồng giảng dạy với trường đại học Quảng Bình, làm việc tại khoa XHDLKT
Hiện đang là giảng viên khoa Kinh tế - Du lịch, chuyên ngành QTKD
1. Các học phần giảng dạy:
+ Quản trị tài chính    Đối tượng giảng dạy:  Đại học, Cao đẳng ngành QTKD hệ chính quy
Đại học Quản trị kinh doanh VB2
+ Tài chính doanh nghiệp Đối tượng giảng dạy: Đại học, Cao đẳng ngành Kế toán hệ chính quy
Đại học, Cao đẳng ngành Kế toán hệ chính quy hệ VHVL
+ Phân tích báo cáo tài chinh Đối tượng giảng dạy: Đại học, Cao đẳng ngành Kế toán hệ chính quy
Đại học, Cao đẳng ngành Kế toán hệ chính quy hệ VHVL
2. Biên soạn chương trình chi tiết:
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Quản trị tài chính
+ Thanh toán quốc tế
+ Kế toán quản trị
3. Biên soạn tài liệu bài giảng:
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Quản trị tài chính
+ Phân tích báo cáo tài chính
+ Kế toán quản trị
+ Nghiệp vụ thuế
+ Thanh toán quốc tế
  Học phần, các môn giảng dạy
  Môn dạy Năm bắt đầu Đối tượng Nơi dạy
1 Tài chính doanh nghiệp 2008 Cao đẳng, Đại học hệ chính quy ngành Kế toán Đại học Quảng Bình
2 Quản trị tài chính 2008 Cao đẳng, Đại học hệ chính quy ngành QTKD Đại học Quảng Bình
3 Phân tích báo cáo tài chính 2010 Cao đẳng, Đại học hệ chính quy ngành Kế toán Đại học Quảng Bình
  Khen thưởng
  Nội dung khen thưởng Năm
1 Hướng dẫn sinh viên NCKH 2014
2 Tham gia tư vấn tuyển sinh năm học 2009 - 2010 2009

Các Tin đã đăng

  TS.Trần Tự Lực 12/21/2016 5:08:32 PM

  NCS.ThS Trương Thùy Vân 1/9/2015 3:31:27 PM

  NCS.ThS Bùi Khắc Hoài Phương 1/9/2015 3:31:17 PM

  ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh 1/9/2015 3:30:54 PM

  ThS. Lê Khắc Hoài Thanh 1/9/2015 3:30:04 PM

  ThS. Hoàng Thị Dụng 1/9/2015 3:29:43 PM

  ThS. Phan Thị Thu Hà 1/9/2015 3:29:29 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình