Lý lịch KH giảng viên

ThS. Phan Thị Thu Hà

1/9/2015 3:29:29 PM
Họ và tên Phan Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Năm sinh 1985
Chổ ở hiện tại Đồng Hới - Quảng Bình
Quê quán Quảng Ninh - Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán
Đơn vị công tác Khoa Kinh tế - Du lịch
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu Kế toán
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại 0977.379.337
Email thuhaqbu@gmail.com
  Quá trình đào tạo
Từ 2003-2007: Học chuyên ngành Kế toán tại trường Đại học Kinh tế Huế
Từ 2008 -2010: Học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Phân tích tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
Tháng 10/2010: Bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Kế toán, Kiểm toán và Phân tích tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

  Quá trình giảng dạy và công tác:
Từ năm 2007- nay: Giảng viên chuyên ngành Kế toán, trường Đại học Quảng Bình

Các Tin đã đăng

  TS.Trần Tự Lực 12/21/2016 5:08:32 PM

  NCS.ThS Trương Thùy Vân 1/9/2015 3:31:27 PM

  NCS.ThS Bùi Khắc Hoài Phương 1/9/2015 3:31:17 PM

  ThS. Nguyễn Thị Hà Thanh 1/9/2015 3:30:54 PM

  ThS. Lê Khắc Hoài Thanh 1/9/2015 3:30:04 PM

  ThS. Hoàng Thị Dụng 1/9/2015 3:29:43 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình