Thông báo Sinh viên

phân công giảng viên hướng dẫn

7/12/2012 10:01:56 AM
Căn cứ chương trình thực tập, khoa phân công giảng viên hướng dẫn thực tập, yêu cầu sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn cụ thể. Thời hạn nộp báo cáo thực tập đúng theo chương trình, kế hoạch thực tập.
Danh sách có điều chỉnh 2 sinh viên thay đổi nhóm thực tập, đề nghị các sinh viên theo dõi để thực hiện.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình