Các bộ môn

 
 • TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ - TỔ BỘ MÔN QTKD - DL NĂM HỌC 2018-2019   

  TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ - TỔ BỘ MÔN QTKD - DL NĂM HỌC 2018-2019

  Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019 của Khoa Kinh tế - Du lịch về hoạt động tổ chức ngoại khóa chuyên đề và seminar của cán bộ giảng viên; Nhằm đánh giá công tác nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016 và tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu của cán bộ giảng viên. Bộ môn Quản trị kinh doanh – Du lịch xây dựng kế hoạch và thời gian thực hiện cụ thể như sau

  08/04/2016 09:16

 • BỘ MÔN TÀI CHÍNH, KINH TẾ CƠ SỞ   

  BỘ MÔN TÀI CHÍNH, KINH TẾ CƠ SỞ

  Bộ môn Tài chính, kinh tế cơ sở thuộc khoa kinh tế - Du lịch, có chức năng quản lý, thực hiện chương trình đào tạo. Bộ môn giảng dạy các môn học cơ sở và phụ trách các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên thuộc chuyên ngành tài chính và kinh tế ngành, chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy các học phần thuộc bộ môn quản lý.

  25/08/2015 15:29

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình