TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 
 • HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA KT -DL 2015 - 2016   

  HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA KT -DL 2015 - 2016

  Để khuyến khích và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV), khơi dậy lòng say mê học tập, sáng tạo trong HSSV và thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 -2016, ngày 05/05/2016 Khoa Kinh tế - Du lịch Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức thành công Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 – 2016.

  09/05/2016 09:34

 • Hội đồng khoa học và định hướng nghiên cứu khoa học   

  Hội đồng khoa học và định hướng nghiên cứu khoa học

  Hội đồng Khoa học gồm các giảng viên trong Khoa Kinh tế - Du lịch, đó là những giảng viên có trình độ chuyên môn sâu của các bộ môn, am hiểu lĩnh vực kinh tế và du lịch, có phẩm chất tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Số lượng thành viên của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Hội đồng Khoa học bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học do Chủ tịch ban hành và dựa trên các quy định của Hội đồng khoa học trường.

  30/08/2015 21:18

 • Công trình nghiên cứu khoa học   

  Công trình nghiên cứu khoa học

  Công trình khoa học là sản phẩm trí tuệ của tất cả các giảng viên, chất lương và số lượng công trình ngày càng tăng và có giá trị khoa học cao, tính đến tháng 8 năm 2015 gần 40 công trình được thống kê

  21/08/2015 15:48

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình