Thông báo Sinh viên

 
 • THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Công ty TNHH TM - SX Thuốc thú y Gấu vàng thông báo tuyển dụng NV Kinh doanh

  16/03/2016 09:01

 • KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016   

  KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016

  Thời gian nghỉ học từ 01/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016 Từ ngày 15/02/2016 thực hiện kế hoạch dạy và học bình thường theo thời khoá biểu đã ban hành

  20/01/2016 11:17

 • LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP   

  LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Khoa thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học khóa 52. Yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách đến bảo vệ đúng địa điểm và đúng thời gian

  06/06/2014 17:02

 • LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP   

  LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Khoa thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ Đại học khóa 51 và Cao đẳng khóa 52. Yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách đến bảo vệ đúng địa điểm và đúng giờ.

  15/05/2013 10:56

 • Đại hội lớp - Chi đoàn điểm Liên chi đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2012 - 2013   

  Đại hội lớp - Chi đoàn điểm Liên chi đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2012 - 2013

  Dưới sự chỉ đạo của Khoa Kinh tế và BCH Liên chi đoàn Khoa Kinh tế, ngày 23/9/2012, chi đoàn QTKD K51 tổ chức Đại hội lớp – chi đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2013. Đây là đại hội điểm đầu tiên trong Liên chi đoàn khoa Kinh tế làm cơ sở cho các chi đoàn khác tổ chức đại hội, kiện toàn bộ máy tổ chức lớp, chi đoàn tiến tới thực hiện thắng lợi các kế hoạch năm học mới.

  10/10/2012 09:38

 • THÔNG BÁO LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 50 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 51   

  THÔNG BÁO LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 50 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 51

  Căn cứ kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, Khoa thông báo toàn thể sinh viên các lớp Đại học kế toán khóa 50, Đại học QTKD khóa 50, Cao đẳng kế toán Khóa 51 và Cao đẳng QTKD Khóa 51 đúng 8h00'ngày 25/08/2012 đến Nhà Đa Chức Năng -trường Đại học Quảng Bình dự lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp. (Có kế hoạch kèm theo).

  20/08/2012 21:25

 • phân công giảng viên hướng dẫn   

  phân công giảng viên hướng dẫn

  Căn cứ chương trình thực tập, khoa phân công giảng viên hướng dẫn thực tập, yêu cầu sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn cụ thể. Thời hạn nộp báo cáo thực tập đúng theo chương trình, kế hoạch thực tập.

  12/07/2012 10:01

 • phân công giảng viên hướng dẫn   

  phân công giảng viên hướng dẫn

  Căn cứ chương trình thực tập, khoa phân công giảng viên hướng dẫn thực tập, yêu cầu sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn cụ thể. Thời hạn nộp báo cáo thực tập đúng theo chương trình, kế hoạch thực tập.

  11/07/2012 16:17

 • LỊCH ĐIỀU CHỈNH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP   

  LỊCH ĐIỀU CHỈNH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Khoa thông báo lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học kế toán Khóa 50, yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách đến bảo vệ đúng địa điểm và đúng giờ. Sinh viên nào không đến đúng thời gian quy định, sẽ không được bảo vệ.

  30/05/2012 09:53

 • Danh sách thực tập tốt nghiệp lớp Đại học QTKD khóa 50   

  Danh sách thực tập tốt nghiệp lớp Đại học QTKD khóa 50

  Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch năm học 2011- 2012, Khoa phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp theo danh sách sau. Yêu cầu sinh viên cập nhật thông tin, gặp giảng viên để thực hiện nhiệm vụ thực tập theo đúng quy định của nhà trườngTRƯỜNG ĐẠI HỌC QuẢNG BÌNH KHOA KINH TẾ DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Häc phÇn: Thực tập tốt nghiệp Khèi l¬îng kiÕn thøc: 6TC Líp m«n häc: ĐHQTKD50 N¨m häc: 2011 - 2012 Häc kú: 2

  18/01/2012 10:56

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Kinh tế - Du lịch- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình